Repeta.hu

Információk

Body:

Rendelés menete

Pillanatnyilag csak Szeged területére szállítunk. Rendelését tetszőleges időintervallumra leadhatja honlapunkon vagy a szállítónknál írásban. Ez utóbbi történhet egy papírlapon, melyen feltünteti a nevét, telefonos elérhetőségét, a szállítási címét és az egyes napokra rendelt ételek megnevezését.
Rendelést a kiszállítási  napon 7 óráig tudunk fogadni. A módosítás és lemondás tekintetében is ez a határidő.

Kiszállítás

Az ételek kiszállítása mindennap 7-13 óra között történik. Esetlegesen egyéni igények egyeztetése a szállító kollégával lehetséges.
Ételeinket melegenszállítjuk.

Fizetés, pénzvisszafizetési garancia:

Készpénzzel, papír alapú étkezési jeggyel vagy, ha előre jelzi a megrendelését az egyéb rovatban, akkor SZÉP kártyával tud fizetni.

A repeta.hu-n a megrendelt ételt kiszállításkor megkostólhatja, és ha nem ízlik, akkor nem kell kifizetni.

Cégünk által elfogadott étkezési jegyek:

 

 

Erzsébet utalvány Ticket Restaurant Sodex ho

Mennyiségi leírások

Megnevezés Normál adag húsimádó adag
Levesek: 5 dl 5 dl
Egytálételek, rakottak: 40 dkg 40 dkg
Húsok mennyisége ragukban: 6 dkg * 12 dkg *
Szelethúsok, halak, máj, sajt mennyisége:

10dkg

20 dkg
Tekercsek, göngyölt húsok 1 db 2 db
Csirkecomb: 12 dkg * 24 dkg *
Rántott füstölt sajt: 8 dkg 10 dkg
Rántott camembert: 5 dkg 10 dkg
Tészták: 40 dkg 40 dkg
Köretek: 30 dkg 30 dkg
Főzelékek: 4 dl 4 dl
Szilvás gombóc: 4 db

6db

*= nyersen mért súly

Csomagolás

Ételeinket ételhordóban vagyélelmiszerhigiéniai előírásoknak megfelelő, egyszer használatos műanyag dobozokban szállítjuk. Környezetünk védelme érdekében, kérjük, ha lehetséges, Ön is szelektív hulladékgyűjtőbe dobja ki. Köszönjük szépen!

Minőségbiztosítás/HACCP

Konyhánk ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik, mely megfelel az érvényes HACCP előírásoknak.

Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok angol megfelelőjének rövidítésével elterjedt veszélymegelőző módszer.

 

Áraink tartalmazzák az Áfát, a csomagolás és a szállítás költségeit is.
 

 

Szállítási szerződés

Az ételek kiszállítása mindennap 7 és 13 óra között történek. Vis major esetén a kiszállításért nem vállalunk garanciát.

 

 

Általános szerződési feltételek

 

Ételszállítási szerződés

mely létrejött Ön között, kedves Megrendelő és a repeta.hu között

 

abból az okból, hogy ételt rendelt tőlünk.

A szerződés tárgya a megrendelt étel és az étel kiszállítása.

A vásárolt ételek jellemzőit a konkrét étel leírásánál tudhatja meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott étel mellett feltüntetett bruttó ár, mely tartalmazza a csomagolás és a házhozszállítás költségét is.

Szállítási információk

Házhozszállításkor átvételkor mindig ellenőrizze le tételesen az ételek csomagolásának sértetlenségét, valamint, hogy a csomagban az Ön által rendelt étel van-e a megrendelt mennyiségben. Amennyiben eltérést észlel, kérjük, jelezze felénk a hibát, hogy azt mielőbb korrigálhassuk.
 

Teljesítés időpontja

Az adott étel megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelés a repeta.hu internetes felületén rögzítésre kerül, de maga a megrendelés csak akkor lép életbe, ha a repeta.hu e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolja azt a megrendelőnek. Megrendelését figyelemmel kísérheti a visszaigazoló e-mailben küldött linken.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk

Az elállás joga

A lemondási határidőket figyelembe véve, indoklás nélkül, bármikor lemondhatja a megrendelt ételt.

Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kiszállításához szükségesek. A rendelés leadásával, regisztrációjával hozzájárulását adja adatai jelen szerződésben írtakkal összhangban történő kezeléséhez.
 

Egyéb feltételek: A repeta.hu adatait az első megrendeléstől számított öt évig tárolja, amennyiben nem kéri adatai törlését.

A regisztráció során a vonatkozó négyzet bejelölésével egyúttal önkéntesen hozzájárulását adja, hogy megadott adatait (név, lakcím, e-mail cím) a a repeta.hu a jelen pontban írtak szerint kezelje és felhasználja.

Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Kapcsolat menüponton keresztül.

Szavatosság

Az ételek átvétel után azonnal el kell fogyasztani.

Észrevétel, panasz

Ha valamilyen kifogással élne, kérjük írjon nekünk a Kapcsolatl menüponton keresztül, vagy vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

Ha úgy ítéli meg, hogy felháborodása okát mi nem tudjuk orvosolni, az alábbi erre szakosodott intézmények is rendelkezésére állnak:

-Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

- MKEH

-Állategészségügyi és Növényellenőrző állomás

Nyilatkozat

A megrendelő megrendelés leadásával egyben nyilatkozik, hogy a jelen feltételeket előzetesen megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A repeta.hu és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az repeta.hu és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés-, és megkötésének nyelve: magyar.

A lent nem részletezett információk esetén a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről előírásai irányadóak.

 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a távollevők között kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1

1. § (1)2 A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)3 a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;

b) automatából történő értékesítésre;

c)4 nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;

f) az árverésen kötött szerződésre.

(4)5 Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

a)6 az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá

b)7 az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

 

7. §  (2)24 Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3)25 Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1)26 A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2)27 A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

9. § (1)28 A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2)29 Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. §30 A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

(3)31 Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

11/A. §32 A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)33

(3)34 Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.

Adatvédelemi nyilatkozat

Kedves Vendégünk!

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a honlapunkon, telefonon vagy papíron megadott személyes adataidat (név, szállítási számlázási cím, e-mail cím, telefonszám) a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezésének megfelelően kezeljük.

Adataid megadása Önkéntes, köszönjük bizalmát. Ezt a bizalmat tiszteletben tartva tájékoztatunk, hogy adatai a repeta.hu adatbázisába kerülnek, melyeket, az esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig, kizárólag mi használunk fel a megrendelt étel célba juttatásán kívül főnként marketing és promóciós célokra.

Fontos tudnia, hogy adatait harmadik személynek nem adjuk át.

Ha pedig már nem szeretne tőlünk rendelni vagy információt kapni, a fejlodunk@repeta.hu –ra küldött adattörlési kérelem elegendő ahhoz, hogy adataidat töröljük rendszerünkből.

Még egyszer köszönjük bizalmát!

 

Dátum:
2023-01-17 14:50:59
Kép: